Prof. Dr. Erem Bilensoy

Farmasötik Teknoloji profesörü olan Erem Bilensoy, Özel İzmir Amerikan Lisesi’nden 1988’de, Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’nden ise 1992’de mezun olmuştur. Farmasötik Teknoloji Doktora tezini Paris XI Üniversitesi ve Hacettepe Üniversitesi’nde çift doktora alarak 2002’de tamamlamıştır. Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’nde 2005 yılında Yardımcı Doçent, 2007 yılında Doçent ve 2013 yılında Profesör ünvanı almıştır.

Prof. Dr. Erem Bilensoy, 2007-2012 ve 2016-2019 yılları arasında Sağlık Bakanlığı İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Biyoyararlanım-Biyoeşdeğerlik Değerlendirme Komisyonu’nda görev almış olup, 2010-2013 yılları arasında ise Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dekan Yardımcılığı görevini yürütmüştür.

70’den fazla uluslararası bilimsel yayın, 15 uluslararası bilimsel kitap bölümü yazarlığı olan Bilensoy, 300’ün üzerinde uluslararası tebliğ, 30’un üzerinde uluslararası davetli konuşma yapmış olup, bilimsel atıf sayısı 2050’nin üstündedir ve güncel h-indeksi 26’dır. “Cyclodextrins in Pharmaceutics, Cosmetics and Biomedicine: Current and Future Industrial Applications” başlıklı kitabı John Wiley&Sons tarafından ABD’de 2012 yılında basılmıştır.

Prof. Bilensoy, Avrupa Eczacılık Bilimleri Federasyonu EUFEPS’in Başkanlığına 2015 yılında seçilmiştir ve 2019 yılında bu görevini tamamladıktan sonra EUFEPS icra komitesinde ve Uluslararası İlaç Federasyonu (FIP) Farmasötik Bilimler Kurulunda görevini sürdürmektedir.  Ayrıca Prof. Bilensoy y, Avrupa Eczacılık Öğrencileri Birliği (EPSA) Mütevelli Heyeti Üyesi olarak seçilmiştir. Erem Bilensoy, aynı zamanda TÜFTAD Türk Farmasötik Teknoloji Araştırmacıları Derneği’nin de 2011’den beri Yönetim Kurulu üyesi ve halen II. Başkanıdır. 2010 yılında EUFEPS Network on Nanomedicine’in kuruculuğunu yapmıştır ve 2009 yılından beri European Cyclodextrin Society Yönetim Kurulu üyesidir. Yakın zamanda EUFEPS Network on Bioavailability and Biopharmaceutics yürütme kurulu başkanlığı görevini üstlenmiştir.

Bilimsel araştırma alanları nanoilaçlar, nanobiyoteknoloji, kanser tedavisinde nanopartiküller, tümöre hedeflenmiş ilaç taşıyıcı sistemler, pozitif yüklü nanopartiküller, kolesterole hedeflenmiş nanopartiküller, inkjet ve 3D printing teknolojileri ile ilaç geliştirme, biyoyararlanım/biyoeşdeğerlik ve biyobenzer ürünlerdir. Formülasyon geliştirme, pre-klinik ve klinik değerlendirme ve farmasötik regülasyonlar konularında uzmanlaşmıştır. Erem Bilensoy evli ve 1 çocuk annesidir.

www.erembilensoy.com

Call Now Button0 530 953 66 71