AR-GE

 • İlaç geliştirme
 • Biyoyararlanım Biyoeşdeğerlik
 • Formülasyon geliştirme
 • İlaçlarda teknolojik değerlendirme
 • İlaçlarda klinik değerlendirme
 • Hücre kültürü ve 3-D sferoid tümör kültürü
 • Hayvan çalışmaları
 • Kozmetik ve biyosidallerde formülasyon geliştirme çalışmaları
 • Kozmetik ve biyosidallerde hücre kültürü çalışmaları
 • Gıda takviyelerinde formülasyon ve biyoyararlanım çalışmaları

 

Laboratuvar güncel altyapımız

 • HPLC, Waters DAD detektör
 • Dissolusyon cihazı
 • Mikroakışkanlaştırıcı – Fluigent (Nanosistemlerin hazırlanması)
 • Ultraturrax (ultrasonic homogenizator, nanosistem hazırlama)
 • Fused Deposition Modeling 3D printer
 • Semi Solid Extrusion 3D printer
 • UV spektrofotometre
 • Çok noktalı karıştırıcı
 • Franz difüzyon cihazı (deriden ve membrandan geçiş ve permeasyon çalışmaları) (2 adet)
 • Mikrosantrifüj
 • Stabilite kabinleri (uzun dönem ve hızlandırılmış stabilite çalışmaları) (3 adet)
 • Rotary evaporator
 • Ultra saf su sistemi

 

Erişimimize açık olan fasiliteler

 • GLP hayvan çalışmaları
 • Ex vivo deri/mukoza örnekleri ile yapılan çalışmalar
 • 2D ve 3D hücre ve tümör kültürü çalışmaları
 • BSL 2 güvenlik düzeyi

 

Analiz ve deneysel hizmetlerimiz

 • Formülasyon geliştirme (ilaç, kozmetik  ve takviye ürünler) çalışmaları
 • Biyoaktif moleküllerin oral ve dermal biyoyararlanımını iyileştirme çalışmaları
 • Uzun dönem ve hızlandırılmış stabilite çalışmaları
 • Topikal ürünlerde IVRT çalışmaları
 • Topikal ürünlerde IPRT çalışmaları
 • Misel tipi ürünlerde CMC belirleme, partikül büyüklüğü analizi, maksimum çözündürme kapasitesi tayini
 • Nazogastrik tüpten geçiş çalışmaları
 • In vitro dissolusyon çalışması
 • In vitro salım çalışması
 • Reolojik tayinler (akış profilleri, viskozite profilleri, saklama ve kayıp modülüsü)
 • Lipozom hazırlama
 • Enkapsülasyon çalışmaları
 • Nanopartikül/nanokapsül hazırlama
 • 3D baskı işlemleri
 • Tekstür Analizi

 

Analiz/deneysel çalışma içerikleri ve ücretlendirmesi ile ilgili bilgi için 0530 953 66 71’den veya erem.bilensoy@biogalenica.com mail adresinden bize ulaşabilirsiniz.

 

Call Now Button0 530 953 66 71