AR-GE

  • İlaç geliştirme
  • Biyoyararlanım Biyoeşdeğerlik
  • Formülasyon geliştirme
  • İlaçlarda teknolojik değerlendirme
  • İlaçlarda klinik değerlendirme
  • Hücre kültürü ve 3-D sferoid tümör kültürü
  • Hayvan çalışmaları
  • Kozmetik ve biyosidallerde formülasyon geliştirme çalışmaları
  • Kozmetik ve biyosidallerde hücre kültürü çalışmaları
  • Gıda takviyelerinde formülasyon ve biyoyararlanım çalışmaları

Call Now Button0 530 953 66 71